Πώς αφαιρούμε τις συναρτήσεις στο Microsoft Excel ( διατηρώντας τα δεδομένα μας )

Πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε τις συναρτήσεις στο Microsoft Excel διατηρώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα μας Στο ακόλουθο παράδειγμα έχουμε εισάγει μία συνάρτηση στη στήλη D (