Γιατί πρέπει να αρχίσεις να χρησιμοποιείς την “Ειδική Επικόλληση” στο Microsoft Excel

Το πρόβλημα με την ” Επικόλληση ” στο Microsoft Excel Όταν χρησιμοποιούμε τη λειτουργία ” Αντιγραφή “ και ” Επικόλληση” στο Microsoft Excel το πρόγραμμα