Πώς ενώνουμε το Επίθετο και το Όνομα σε μία στήλη – H μέθοδος AMBERSAND ( &) στο Microsoft Excel

Όταν δουλεύουμε με αρχεία Excel που περιέχουν Επίθετο και Όνομα , το να διατηρούμε ξεχωριστές στήλες για το Επίθετο και το Όνομα είναι συχνά χρήσιμο για λόγους ταξινόμησης και φιλτραρίσματος των δεδομένων μας.

1 11 12 13