Πώς εξάγω την πρώτη λέξη από ένα κελί χρησιμοποιώντας την “Εύρεση και Αντικατάσταση ” στο Microsoft Excel

Στα δεδομένα μου έχω μία στήλη με το τμήμα στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο. Θέλω να εξάγω την πρώτη λέξη (

Πώς επεξεργαζόμαστε τα κενά κελιά του αρχείου μας με αυτοματοποιημένο τρόπο στο Microsoft Excel

Πολλές φορές καλείστε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο Excel στο οποίο υπάρχουν κενά κελιά τα οποία θα έπρεπε να έχουν την ίδια τιμή αλλά ο χειριστής

Πώς αφαιρούμε ειδικούς χαρακτήρες όπως η παύλα από τα δεδομένα μας στο Microsoft Excel

Πόσες φορές πρέπει να επεξεργαστούμε αρχεία Excel στα οποία οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν είναι μορφοποιημένοι όπως θα θέλαμε; Έχω λοιπόν ένα αρχείο με 1200 γραμμές

Πώς ενώνουμε το Επίθετο και το Όνομα σε μία στήλη – Mέθοδος Flash fill ( Excel 2013 και νεότερες εκδόσεις )

Για να λειτουργήσει αυτή η μέθοδος πρέπει να έχουμε την έκδοση Excel 2013 ( ή και νεότερη )! Όταν δουλεύουμε με αρχεία Excel που περιέχουν Επίθετο και Όνομα ,

Πώς ενώνουμε το Επίθετο και το Όνομα σε μία στήλη – H συνάρτηση CONCAT() στο Microsoft Excel

Όταν δουλεύουμε με αρχεία Excel που περιέχουν Επίθετο και Όνομα , το να διατηρούμε ξεχωριστές στήλες για το Επίθετο και το Όνομα είναι συχνά χρήσιμο για λόγους ταξινόμησης και φιλτραρίσματος των δεδομένων μας.

Πώς ενώνουμε το Επίθετο και το Όνομα σε μία στήλη – H μέθοδος AMBERSAND ( &) στο Microsoft Excel

Όταν δουλεύουμε με αρχεία Excel που περιέχουν Επίθετο και Όνομα , το να διατηρούμε ξεχωριστές στήλες για το Επίθετο και το Όνομα είναι συχνά χρήσιμο για λόγους ταξινόμησης και φιλτραρίσματος των δεδομένων μας.

1 10 11 12