Τα 9 πλεονεκτήματα της χρήσης του πίνακα στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πίνακα στο Microsoft Excel

  1. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία ήδη υπάρχουσα περιοχή των δεδομένων μας και να τη μετατρέψουμε σε πίνακα.
  2. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κενό πίνακα και να καταχωρήσουμε μετά τα δεδομένα μας.

Χρησιμοποιώντας μία ήδη υπάρχουσα περιοχή των δεδομένων μας

Απλά επιλέγουμε τα δεδομένα που θέλουμε να μετατρέψουμε σε πίνακα και χρησιμοποιούμε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+T ( δηλαδή πατάμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα CTRL και T ). Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιβεβαιώνουμε τη θέση των δεδομένων μας για τη δημιουργία του πίνακα και εάν έχουμε κεφαλίδες ( στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε κεφαλίδες ) φροντίζουμε να είναι επιλεγμένο το ” Ο πίνακας μου περιέχει κεφαλίδες “.

Ο πίνακας μας έχει δημιουργηθεί.

Δημιουργία ενός νέου κενού πίνακα

Επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να συμπεριληφθούν στον πίνακα και χρησιμοποιούμε πάλι τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+T. Αυτή τη φορά δεν επιλέγω το ” Ο πίνακας μου περιέχει κεφαλίδες “.

Παρατηρούμε ότι μην επιλέγοντας το ” Ο πίνακας μου περιέχει κεφαλίδες “ οδήγησε στη δημιουργία μίας επιπρόσθετης γραμμής για τις κεφαλίδες με ονομασία ” Στήλη1″, “Στήλη2” κ.ο.κ.

Τα 9 πλεονεκτήματα της χρήσης πίνακα στο Microsoft Excel

Αφού πρώτα κάναμε μία μικρή εισαγωγή για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το πίνακα , τώρα θα αναφερθούμε στα πλεονεκτήματα της χρήσης πίνακα στο Microsoft Excel.

1) Ο πίνακας αυτόματα επεκτείνεται όταν εισάγουμε νέα δεδομένα στην επόμενη γραμμή ή στήλη

Μπορούμε να επεκτείνουμε το πίνακα μας απλά με τη χρήση της λαβής στο κάτω δεξί μέρος του πίνακα. Έστω ότι θέλω να προσθέσω στο πίνακα μου τρεις γραμμές.

Εναλλακτικά, αν αρχίσουμε να πληκτρολογούμε τα δεδομένα μας στην επόμενη γραμμή ή στήλη αυτόματα το πρόγραμμα θα επεκτείνει τον πίνακα για να συμπεριλάβει τα νέα δεδομένα. Π.χ. πληκτρολογώντας μία νέα ημερομηνία το πρόγραμμα θα επεκτείνει τον πίνακα για να συμπεριλάβει τη νέα γραμμή.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ομοιόμορφη μορφοποίηση σε όλα τα κελιά του πίνακα μας, τυχόν συναρτήσεις θα αντιγραφούν αυτόματα στα νέα κελιά και τα γραφήματα μας επίσης θα ανανεωθούν αυτόματα με τα νέα δεδομένα.

2) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία φόρμα για να επιταχύνουμε την καταχώρηση δεδομένων

Η πρώτη απορία που ίσως έχετε είναι που μπορείτε να βρείτε τη φόρμα στο Microsoft Excel. Αρχικά, φροντίζουμε να έχουμε κλικάρουμε ένα οποιαδήποτε κελί του πίνακα δεδομένων μας.

Πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε την εντολή στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογώντας τη λέξη. Στις ” Ενέργειες “ κλικάρουμε την εντολή ” Φόρμα “.

Eμφανίζεται η φόρμα. Τώρα μπορούμε εύκολα να μεταβούμε σε οποιαδήποτε εγγραφή, να δημιουργήσουμε μία νέα εγγραφή, να καταχωρήσουμε νέα δεδομένα ή να επεξεργαστούμε τα υπάρχοντα κ.ο.κ.

3 ) Δημιουργούμε μία νέα γραμμή στο πίνακα μας απλά με τη χρήση του πλήκτρου Tab

Κλικάρουμε το τελευταίο κελί κάτω δεξιά στον πίνακα μας και πατάμε το πλήκτρο Tab.

Το πρόγραμμα δημιούργησε μία νέα γραμμή στον πίνακα μας.

4 ) Οι κεφαλίδες των στηλών είναι πάντα εμφανείς

Οι κεφαλίδες των στηλών μας είναι πάντα εμφανείς ανεξάρτητα σε ποιο κελί του φύλλου βρισκόμαστε χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε στη γνωστή επιλογή ” Σταθεροποίηση Παραθύρων “, ” Σταθεροποίηση πρώτης γραμμής “. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να έχουμε κλικάρει κάποιο κελί του πίνακα μας όχι κάποιο κελί έξω από τον πίνακα μας.

5 ) Ο υπολογισμός του αθροίσματος είναι πραγματικά εύκολη υπόθεση

Κλικάροντας οποιαδήποτε κελί του πίνακα δεδομένων μας πάμε στο μενού ” Σχεδίαση Πίνακα “ και τικάρουμε την επιλογή ” Γραμμή συνόλου “.

Με τη χρήση της γραμμής συνόλου μπορούμε εύκολα να βρούμε το άθροισμα, το πλήθος κ.ο.κ. των δεδομένων μας ακόμα και σε φιλτραρισμένα δεδομένα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχω φιλτράρει τα δεδομένα μου ώστε να εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές για τον κωδικό προϊόντος 258 και στη συνέχεια έχω επιλέξει το ” Άθροισμα ” για το ποσό και το ” Πλήθος ” για τον Κωδικό Προϊόντος και για τον Πωλητή.

6 ) Οι συναρτήσεις μας αντιγράφονται αυτόματα σε όλα τα κελιά του πίνακα

Έχουμε τα ακόλουθα δεδομένα. Θέλουμε να υπολογίσουμε το σύνολο πολλαπλασιάζοντας τη τιμή με την ποσότητα. Εισάγω τη συνάρτηση στο πρώτο κελί και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο ENTER αυτόματα η συνάρτηση αντιγράφεται και στα υπόλοιπα κελιά της στήλης ” ΣΥΝΟΛΟ ” του πίνακα μας.

7 ) Τα γραφήματα μας ανανεώνονται αυτόματα ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα δεδομένα μας

Τα γραφήματα στο Excel ανανεώνονται αυτόματα ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα νέα δεδομένα μας.

Στο παράδειγμα μας έχω δημιουργήσει ένα γράφημα που δείχνει την αξία των πωλήσεων ανά πωλητή.

Θα προσθέσω στα δεδομένα μου μία νέα γραμμή με τις πωλήσεις ενός νέου πωλητή ( ΠΩΛΗΤΗΣ 12 ). Μόλις προσθέσουμε τα νέα δεδομένα θα παρατηρήσουμε ότι το γράφημα έχει ενσωματώσει αυτόματα τις πωλήσεις του νέου πωλητή ( ΠΩΛΗΤΗΣ 12 ).

8 ) Eνιαία μορφοποίηση των δεδομένων μας κατά μήκος του πίνακα

Η αυτόματη ενιαία μορφοποίηση των δεδομένων μας σε ένα πίνακα στο Excel μας εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει την καλή παρουσίαση των δεδομένων μας.

Φυσικά, μπορούμε να μορφοποιήσουμε μεμονωμένα κελιά διαφορετικά ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.

Μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε το στυλ των κελιών μας με την εντολή ” Στυλ κελιών “ στην καρτέλα Κεντρική”. Π.χ. Επιλέγουμε τις κεφαλίδες του πίνακα , κλικάρουμε την εντολή ” Στυλ κελιών “ στην καρτέλα Κεντρική “ και αλλάζουμε το χρωματισμό των κελιών στο ” Στυλ κελιών με θέματα “.

9 ) Μπορούμε εύκολα να μετατρέψουμε τον πίνακα μας σε κανονική περιοχή κελιών ( χωρίς να χάσουμε τη μορφοποίηση και τα δεδομένα μας )

Μπορούμε εύκολα να μετατρέψουμε τον πίνακα μας σε κανονική περιοχή κελιών με την εντολή ” Μετατροπή σε περιοχή “ που βρίσκεται στην καρτέλα ” Σχεδίαση πίνακα “.

Φυσικά μπορούμε εκ νέου να μετατρέψουμε τα δεδομένα μας σε πίνακα επιλέγοντας τα και μετά πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl+Τ.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.