Πώς αφαιρούμε την υπερ-σύνδεση ( link ) στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Το να δουλεύουμε με ένα αρχείο Excel με υπερσυνδέσεις ( links ) μπορεί πολλές φορές να μας δυσκολεύσει αρκετά. Το Excel συνήθως αναγνωρίζει τη μορφή των υπερ-συνδέσεων ( links ) και των λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail addresses ) και αυτόματα τα μετατρέπει σε υπερ-συνδέσεις ( links ).

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν δουλεύουμε με υπερ-συνδέσεις ( links ) στο Microsoft Excel

Παρακάτω περιγράφονται κάποια από τα προβλήματα που παρουσιάζονται όταν δουλεύουμε με υπερ-συνδέσεις ( links ) στο Microsoft Excel:

  1. Είναι δύσκολο να επιλέξουμε, αντιγράψουμε και διαγράψουμε κελιά που περιέχουν υπερ-συνδέσεις ( links ). Όταν κλικάρουμε το κελί αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα φυλλομετρητή ( browser ) με την υπερ-σύνδεση ( link ) που περιέχει το πρόγραμμα. Αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε βέβαια όταν κλικάροντας στο κελί περιμένουμε μέχρι ο κέρσορας του ποντικιού να μετατραπεί σε σταυρό ( + ). Αυτό δεν παύει όμως να είναι χρονοβόρο.
  2. Βρίσκουμε ένα σφάλμα σε κάποια υπερ-σύνδεση. Για να διορθώσουμε το κελί που την περιέχει πρέπει να το διπλοκλικάρουμε , κάτι που είναι δύσκολο σε ένα κελί με υπερ-σύνδεση.
  3. Όταν το Excel “βλέπει ” περιεχόμενα που μοιάζουν με υπερ-σύνδεση, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τοποθεσία αρχείου αυτόματα τα μετατρέπει σε υπερ-συνδέσεις, ακόμα και όταν αυτές δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα.

Πώς αφαιρούμε την υπερ-σύνδεση ( link ) από ένα μεμονωμένο κελί

Για να αφαιρέσουμε την υπερ-σύνδεση ( link ) από ένα μεμονωμένο κελί , κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και στη συνέχεια από το παράθυρο που εμφανίζετε κλικάρουμε την επιλογή ” Κατάργηση υπερ-σύνδεσης”. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή η επιλογή αφαιρεί οποιαδήποτε άλλη μορφοποίηση μπορεί να περιέχει το κελί αυτό.

Πώς αφαιρούμε την υπερ-σύνδεση ( link ) από πολλαπλά κελιά

Επιλέγουμε τα κελιά , κάνουμε δεξί κλικ πάνω τους και από το παράθυρο που εμφανίζεται κλικάρουμε την επιλογή ” Κατάργηση υπερ-συνδέσεων “. Αξίζει να σημειώσουμε πάλι ότι αυτή η επιλογή αφαιρεί οποιαδήποτε άλλη μορφοποίηση μπορούν να περιέχουν αυτά τα κελιά.

Πώς αφαιρούμε την υπερ-σύνδεση ( link ) από όλα τα κελιά ενός φύλλου εργασίας

Επιλέγουμε όλα τα κελιά του φύλλου εργασίας είτε κλικάροντας στο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του φύλλου εργασίας ή απλά με τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+A ( πατάμε ταυτόχρονα τα πλήκτρα CTRL+A ).

Στη συνέχεια, κάνουμε δεξί κλικ επάνω τους και από το παράθυρο που εμφανίζεται κλικάρουμε την επιλογή Κατάργηση υπερ-συνδέσεων “. Αξίζει να σημειώσουμε πάλι ότι αυτή η επιλογή αφαιρεί οποιαδήποτε άλλη μορφοποίηση μπορούν να περιέχουν αυτά τα κελιά.

Απαλοιφή υπερ-συνδέσεων χωρίς να αλλάξουμε περαιτέρω τη μορφοποίηση των κελιών

Εάν επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη μορφοποίηση των κελιών όταν αφαιρούμε την υπερ-σύνδεση , μπορούμε να κάνουμε το εξής:

Επιλέγω τα κελιά ( είτε είναι ένα κελί είτε πολλαπλά κελιά είτε ολόκληρο το φύλλο εργασίας ) και πάω στο μενού ” Κεντρική “ στην ενότητα ” Επεξεργασία “. Κλικάρω την εντολή ” Απαλοιφή “ και στη συνέχεια από το αναδυόμενο παράθυρο την επιλογή ” Απαλοιφή υπερ-συνδέσεων “.

Εμφανίζεται τώρα στα περιεχόμενα μας το ακόλουθο ροζ εικονίδιο:

Το κλικάρουμε και βλέπουμε τις επιλογές ” Απαλοιφή υπερ-συνδέσεων μόνο “ και ” Απαλοιφή υπερ-συνδέσεων και μορφοποιήσεων”. Για να διατηρήσουμε τη μορφοποίηση κλικάρουμε την πρώτη επιλογή, διαφορετικά κλικάρουμε τη δεύτερη επιλογή.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.