Ένα άγνωστο πλεονέκτημα της γραμμής κατάστασης στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ανεξάρτητα από το πόσο προχωρημένος χρήστης του Microsoft Excel είστε , συχνά θα χρειαστεί να κάνετε απλούς υπολογισμούς όπως το άθροισμα ( SUM ), το πλήθος ( COUNT ) και το μέσο όρο ( AVERAGE).

Αυτό που ίσως δε γνωρίζετε ότι τέτοιους απλούς υπολογισμούς μπορείτε να τους κάνετε χωρίς καν τη χρήση συναρτήσεων αλλά με τη χρήση της γραμμής κατάστασης ( status bar ).

Πως μπορείτε να πραγματοποιήσετε απλούς υπολογισμούς με τη χρήση της γραμμής κατάστασης στο Microsoft Excel

Στο παράδειγμα που ακολουθεί θέλω να υπολογίσω π.χ. το μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή 1 ( δε ξεχνάμε πρώτα τη μορφοποίηση των βαθμολογιών ως αριθμούς ! ).

Επιλέγω λοιπόν τις βαθμολογίες του Μαθητή 1 και βλέπουμε στη γραμμή κατάστασης το μέσο όρο ( εμφανίζονται επίσης το πλήθος και το άθροισμα ).

Εξ’ ορισμού το πρόγραμμα θα υπολογίσει δηλαδή το μέσο όρο, το πλήθος και το άθροισμα αλλά κάνοντας δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης μπορούμε να εμφανίσουμε και άλλες επιλογές όπως π.χ. το ελάχιστο και το μέγιστο , τικάροντας τις αντίστοιχες επιλογές.

Βλέπουμε τώρα ότι εμφανίζονται και το ελάχιστο και το μέγιστο στους υπολογισμούς μας στη γραμμή κατάστασης.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.