Πώς αντιγράφω πολλαπλά φύλλα σε ένα νέο αρχείο ( βιβλίο ) στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Πολύ συχνά χρειάζεται να αντιγράψουμε κάποια φύλλα εργασίας από ένα αρχείο ( βιβλίο ) του Microsoft Excel σε ένα άλλο. Για παράδειγμα, θέλετε να συγκεντρώσετε τις μεμονωμένες αναφορές πωλήσεων των πωλητών σας σε ένα ενιαίο αρχείο ( βιβλίο ) εργασίας.

1η περίπτωση) Αντιγραφή φύλλων εργασίας σε ένα ήδη ανοιχτό αρχείο ( βιβλίο εργασίας )

1ο βήμα) Ανοίγουμε το αρχείο / α που περιέχουν τα φύλλα εργασίας που θέλουμε να αντιγράψουμε.

2ο βήμα ) Ανοίγουμε το αρχείο στο οποίο θέλουμε να επικολλήσουμε τα φύλλα εργασίας που έχουμε αντιγράψει.

3ο βήμα) Κάνουμε δεξί κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλουμε να αντιγράψουμε ( πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί CTRL μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα φύλλα εργασίας ) και κλικάρουμε την εντολή ” Μετακίνηση ή αντιγραφή “

Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στο τμήμα ” Στο βιβλίο “ επιλέγουμε το αρχείο / βιβλίο εργασίας στο οποίο θέλουμε να επικολλήσουμε τα φύλλα εργασίας και τικάρουμε την επιλογή ” Δημιουργία αντιγράφου “( εάν δεν το κάνουμε τότε τα φύλλα εργασίας θα αφαιρεθούν από το υπάρχουν αρχείο – δηλαδή μιλάμε για αποκοπή και όχι αντιγραφή ). Στη συνέχεια κλικάρουμε το κουμπί ΟΚ.

Έχουμε μεταφέρει / επικολλήσει τα φύλλα εργασίας στο αρχείο SAMPLE_LIST.

2η περίπτωση) Αντιγραφή φύλλων εργασίας σε ένα νέο αρχείο ( βιβλίο εργασίας )

1ο βήμα) Ανοίγουμε το αρχείο / α που περιέχουν τα φύλλα εργασίας που θέλουμε να αντιγράψουμε.

2ο βήμα) Κάνουμε δεξί κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλουμε να αντιγράψουμε ( πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί CTRL μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα φύλλα εργασίας ) και κλικάρουμε την εντολή ” Μετακίνηση ή αντιγραφή “.

Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται στο τμήμα ” Στο βιβλίο “ επιλέγουμε την εντολή ” νέο βιβλίο “ και τικάρουμε την επιλογή ” Δημιουργία αντιγράφου “( εάν δεν το κάνουμε τότε τα φύλλα εργασίας θα αφαιρεθούν από το υπάρχουν αρχείο – δηλαδή μιλάμε για αποκοπή και όχι αντιγραφή ). Στη συνέχεια κλικάρουμε το κουμπί ΟΚ.

Το νέο αρχείο/ βιβλίο του Excel με το φύλλο εργασίας που έχουμε αντιγράψει έχει δημιουργηθεί.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.