Πώς υπολογίζουμε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών στο Microsoft Excel – Συνάρτηση NETWORKDAYS

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση NETWORKDAYS όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών με την προϋπόθεση οι ημέρες των ρεπό να είναι Σάββατο – Κυριακή. Σε ξεχωριστό άρθρο θα εξετάσουμε την περίπτωση να έχουμε διαφορετικές ημέρες ως ρεπό.

 Στα δεδομένα του παραδείγματος έχω μορφοποιήσει δύο πίνακες ( μέσω συντόμευσης CTRL+T) έναν με τα δεδομένα μου και έναν πίνακα με τις αργίες του έτους 2020. Έχω μορφοποιήσει τις στήλες των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του πρώτου πίνακα και τη στήλη αργιών του δεύτερου πίνακα ως ημερομηνία και την στήλη με τον αριθμό ημερών του πρώτου πίνακα ως αριθμό ( Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Ημερομηνία για τις ημερομηνίες και Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Αριθμός για τον αριθμό ημερών αντίστοιχα ).

Στο κελί D2 πληκτρολογώ =NETWORKDAYS μετά ανοίγω την παρένθεση με το ( στη συνέχεια κλικάρω το κελί B2 που είναι η ημερομηνία έναρξης μετά πληκτρολογώ ; μετά κλικάρω το κελί C2 που είναι η ημερομηνία λήξης μετά πληκτρολογώ πάλι ; μετά πληκτρολογώ τα πρώτα ψηφία του τίτλου που έχω δώσει στον πίνακα αργιών μέχρι να εμφανιστεί ο τίτλος του πίνακα αργιών τον οποίο κλικάρω 2 φορές ( στον πίνακα αργιών έχω δώσει τον τίτλο ΑΡΓΙΕΣ_2020) και τέλος κλείνω την παρένθεση της συνάρτησης με το ) και πατάω ENTER.

Μέσω της λειτουργίας της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ) αντιγράφω τη συνάρτηση και στα υπόλοιπα κελιά της στήλης D.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.