Πώς υπολογίζουμε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών στο Microsoft Excel – Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών και οι ημέρες των ρεπό μας δεν είναι απαραίτητα Σάββατο και Κυριακή ή μπορεί να δουλεύουμε π.χ. 6 ημέρες την εβδομάδα

Στα δεδομένα του παραδείγματος έχω μορφοποιήσει δύο πίνακες ( μέσω συντόμευσης CTRL+T) έναν με τα δεδομένα μου και έναν πίνακα με τις αργίες του έτους 2020. Έχω μορφοποιήσει τις στήλες των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του πρώτου πίνακα και τη στήλη αργιών του δεύτερου πίνακα ως ημερομηνία και την στήλη με τον αριθμό ημερών του πρώτου πίνακα ως αριθμό ( Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Ημερομηνία για τις ημερομηνίες και Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Αριθμός για τον αριθμό ημερών αντίστοιχα ).

Στο παράδειγμα μας θα υποθέσουμε ότι δουλεύουμε 6 ημέρες την εβδομάδα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και το ρεπό μας είναι η Κυριακή.

Στο κελί D2 πληκτρολογώ =NETWORKDAYS.INTL μετά ανοίγω την παρένθεση με το ( μετά κλικάρω το κελί Β2 που είναι η ημερομηνία έναρξης μετά πληκτρολογώ ; μετά κλικάρω το κελί C2 που είναι η ημερομηνία λήξης μετά πληκτρολογώ ;

Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγω το Μόνο Κυριακή αφού στο παράδειγμα μου έχω ρεπό μόνο την Κυριακή.

Στη συνέχεια πληκτρολογώ ; και μετά πληκτρολογώ τα πρώτα ψηφία του τίτλου του πίνακα αργιών μέχρι να εμφανιστεί ο τίτλος τον οποίο κλικάρω δύο φορές ( στο παράδειγμα μας έχουμε δώσει τον τίτλο ΑΡΓΙΕΣ_20205 ) μετά κλείνω την παρένθεση της συνάρτησης με το ) και τέλος πατάω ENTER.

Μέσω της λειτουργίας της γρήγορης συμπλήρωσης αντιγράφω τη συνάρτηση στα υπόλοιπα κελιά της στήλης D.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.