Συνδυασμός και άθροισμα δεδομένων χρησιμοποιώντας την επιλογή ” Ενοποίηση ” στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Στο παράδειγμα μας έχουμε μία στήλη με τους κωδικούς προϊοντων και μία στήλη με τις πωλήσεις. Θέλουμε σε ένα ξεχωριστό φύλλο να συνοψίσουμε τις πωλήσεις μας ανά κωδικό προϊόντος.

Αρχικά, φροντίζουμε οι κωδικοί προϊόντος να είναι μορφοποιημένοι ως κείμενο ( Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Κείμενο ) και οι πωλήσεις μας να είναι μορφοποιημένες ως αριθμός ( Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Αριθμός )Επιλέγουμε όλα τα δεδομένα μας και με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl και Τ τα μορφοποιούμε ως πίνακα, στον τίτλο του πίνακα θα γράψω SALES.

Με δεξί κλικ στο φύλλο και μετά κλικ στο Μετονομασία του δίνω το όνομα ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

Στη συνέχεια δημιουργώ ένα νέο φύλλο με το + δίπλα στο φύλλο μου και του δίνω την ονομασία ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ. Αντιγράφω τις επικεφαλίδες των στηλών του φύλλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ στο φύλλο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ.

Πάω στο φύλλο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ κλικάρω στο κελί Α2 και στη συνέχεια πάω στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα εντολών Εργαλεία Δεδομένων και κλικάρω την εντολή Ενοποίηση.

Μου εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου

Στο πεδίο Συνάρτηση το αφήνω στο άθροισμα αφού θέλω το άθροισμα και όχι π.χ. το μέσο όρο , στην περιοχή προέλευσης κλικάρω μέσα στο κελί και στη συνέχεια κλικάρω το φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ στη συνέχεια πληκτρολογώ SALES ( το όνομα του πίνακα μέσα στον οποίο βρίσκονται τα δεδομένα του φύλλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ που θέλω να αθροίσω ), στο Χρήση ετικετών στην επιλέγω το Αριστερή στήλη ( θυμηθείτε ότι θέλουμε να συνοψίσουμε τις πωλήσεις μας ανά κωδικό προϊόντος και οι κωδικοί μας βρίσκονται αριστερά ), επιλέγω το Σύνδεση με το αρχείο προέλευσης δεδομένων και στη συνέχεια πατάω το ΟΚ.

Oι επιλογές μας φαίνονται παρακάτω

Το αποτέλεσμα μας 

Προσέξτε ότι το άθροισμα των πωλήσεων μας για τον κωδικό προϊόντος Κ-011 είναι 112,00. Εάν πάω στο φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ και προσθέσω άλλη μία εγγραφή για το Κ-011 που να έχει πωλήσεις π.χ. 2,00 στο φύλλο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ θα δείτε ότι οι πωλήσεις έχουν γίνει πλέον 114,00. Αυτό οφείλεται στην επιλογή της εντολής Σύνδεση με το αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.