Πώς υπολογίζουμε την ηλικία χρησιμοποιώντας συναρτήσεις στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε από τα δεδομένα που περιέχουν ημερομηνία γέννησης να υπολογίσουμε την ηλικία. Στην πρώτη στήλη μας έχουμε την ημερομηνία γέννησης, στη δεύτερη τη σημερινή ημερομηνία και στις διπλανές στήλες το έτος, μήνες, ημέρες αντίστοιχα. Έχουμε μορφοποιήσει τις ημερομηνίες ώστε να έχουν τη μορφή ημερομηνίας ( Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Ημερομηνία ) και έχουμε μετατρέψει τα δεδομένα μας σε πίνακα επιλέγοντας τα και πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και T.

Στο πεδίο της σημερινής ημερομηνίας έχω εισάγει τη συνάρτηση TODAY() που θα υπολογίζει κάθε φορά την τρέχουσα ( σημερινή ) ημερομηνία και μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ) την έχω αντιγράψει στα υπόλοιπα κελιά.

Για να υπολογίσουμε τα έτη πάμε στο κελί C2 και πληκτρολογούμε =DATEDIF μετά πληκτρολογούμε την παρένθεση ( μετά κλικάρουμε το κελί Α2 μετά πληκτρολογούμε ; μετά κλικάρουμε το κελί Β2 μετά πληκτρολογούμε ; πληκτρολογούμε “Υ” και τέλος κλείνουμε την παρένθεση με το )

Στη συνέχεια πατάμε ENTER και αντιγράφουμε τη συνάρτηση στα υπόλοιπα κελιά της στήλης C μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ).

Για να υπολογίσουμε τους μήνες πάμε στο κελί D2 και πληκτρολογούμε =DATEDIF μετά πληκτρολογούμε την παρένθεση ( μετά κλικάρουμε το κελί Α2 μετά πληκτρολογούμε ; μετά κλικάρουμε το κελί Β2 μετά πληκτρολογούμε ; πληκτρολογούμε “YM” και τέλος κλείνουμε την παρένθεση με το )

Στη συνέχεια πατάμε ENTER και αντιγράφουμε τη συνάρτηση στα υπόλοιπα κελιά της στήλης D μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ).

Για να υπολογίσουμε τις ημέρες πάμε στο κελί Ε2 και πληκτρολογούμε =DATEDIF μετά πληκτρολογούμε την παρένθεση ( μετά κλικάρουμε το κελί Α2 μετά πληκτρολογούμε ; μετά κλικάρουμε το κελί Β2 μετά πληκτρολογούμε ; πληκτρολογούμε “MD” και τέλος κλείνουμε την παρένθεση με το )

Στη συνέχεια πατάμε ENTER και αντιγράφουμε τη συνάρτηση στα υπόλοιπα κελιά της στήλης D μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.