Πώς να εξάγουμε το μήνα από μία ημερομηνία στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Έχουμε στα δεδομένα π.χ. ημερομηνίες παραγγελιών από τις οποίες θέλουμε να εξάγουμε σε ξεχωριστή στήλη μόνο το μήνα. Αρχικά, φροντίζουμε οι ημερομηνίες μας να είναι μορφοποιημένες ως ” ημερομηνία ” ( Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Ημερομηνία ). Μέσω της συντόμευσης CTRL + T έχω μετατρέψει τα δεδομένα μου σε πίνακα.

Στο κελί Β2 πληκτρολογώ = , στη συνέχεια πληκτρολογώ MONTH , επιλέγω το κελί Α2 και τέλος κλείνω την παρένθεση με το ). Στη συνέχεια αντιγράφω τη συνάρτηση μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ).

Δε θέλω όμως να εμφανίζονται αριθμοί αλλά οι μήνες ολογράφως, π.χ. αντί για 3 , ΜΑΡΤΙΟΣ κ.ο.κ. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να κάνουμε ένα συνδυασμό της συνάρτησης MONTH με τη CHOOSE.

Θα κλείσουμε λοιπόν τη συνάρτηση μέσα στη CHOOSE και θα γράψουμε ξεχωριστά όλους τους μήνες με τη σειρά. Δε ξεχνάμε να κλείσουμε μέσα σε εισαγωγικά κάθε μήνα και να τους χωρίσουμε με Μετά τον τελευταίο μήνα κλείνουμε την παρένθεση.

Η συνάρτηση μας είναι αυτή

=CHOOSE(MONTH([@[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ]]);

“ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ”;

“ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ”;

“ΜΑΡΤΙΟΣ”;

“ΑΠΡΙΛΙΟΣ”;

“ΜΑΙΟΣ”;

“ΙΟΥΝΙΟΣ”;

“ΙΟΥΛΙΟΣ”;

“ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ”;

“ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ”;

“ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ”;

“ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ”;

“ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ”)

Τέλος, αντιγράφουμε τη συνάρτηση μας μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ) στα υπόλοιπα κελιά.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.