Πώς να εξάγουμε το έτος από μία ημερομηνία στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Έχουμε στα δεδομένα π.χ. ημερομηνίες παραγγελιών από τις οποίες θέλουμε να εξάγουμε σε ξεχωριστή στήλη το έτος. Αρχικά, φροντίζουμε οι ημερομηνίες μας να είναι μορφοποιημένες ως ” ημερομηνία ” ( Δεξί κλικ – Μορφοποίηση κελιών – Ημερομηνία ). Μέσω της συντόμευσης CTRL + T έχω μετατρέψει τα δεδομένα μου σε πίνακα.

Στο κελί C2 πληκτρολογώ το =, στη συνέχεια πληκτρολογώ YEAR και μετά κλείνω την παρένθεση με το ) Τέλος, μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης ( Flash fill ) αντιγράφω τη συνάρτηση στα υπόλοιπα κελιά.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.