Πώς να εξάγουμε το έτος από μία ημερομηνία στο Microsoft Excel

Έχουμε στα δεδομένα π.χ. ημερομηνίες παραγγελιών από τις οποίες θέλουμε να εξάγουμε σε ξεχωριστή στήλη το έτος. Αρχικά, φροντίζουμε οι ημερομηνίες μας να είναι μορφοποιημένες

Πώς να εξάγουμε το μήνα από μία ημερομηνία στο Microsoft Excel

Έχουμε στα δεδομένα π.χ. ημερομηνίες παραγγελιών από τις οποίες θέλουμε να εξάγουμε σε ξεχωριστή στήλη μόνο το μήνα. Αρχικά, φροντίζουμε οι ημερομηνίες μας να είναι

Πώς να αφαιρέσουμε τα ανεπιθύμητα κενά διαστήματα στα δεδομένα μας στο Microsoft Excel

Πόσες φορές δε μας έχει τύχει να έχουμε ανεπιθύμητα κενά διαστήματα π.χ. μπροστά από μία λέξη; Αυτά τα ανεπιθύμητα κενά θα μας δημιουργήσουν σφάλματα στις συναρτήσεις