Πώς επεξεργαζόμαστε τα κενά κελιά του αρχείου μας με αυτοματοποιημένο τρόπο στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Πολλές φορές καλείστε να επεξεργαστείτε ένα αρχείο Excel στο οποίο υπάρχουν κενά κελιά τα οποία θα έπρεπε να έχουν την ίδια τιμή αλλά ο χειριστής εσφαλμένα τα άφησε κενά. Με ποιο τρόπο μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα;

Π.χ. ο χειριστής άφησε κενά τα κελιά της ημερομηνίας μη καταλαβαίνοντας το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Τα κελιά κάτω από το κελί Α2 θα έπρεπε να έχουν την ημερομηνία ” 23/10/2020″, τα κελιά κάτω από το Α8 θα έπρεπε να έχουν την ημερομηνία “24/10/2020” κ.ο.κ.

  • Επιλέγουμε όλα τα δεδομένα που έχουν κενά κελιά ( σημειώνω ότι έχω μετατρέψει τα δεδομένα μου σε πίνακα πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά Ctrl και T ).
  • Πατάμε το κουμπί F5
  • Mας εμφανίζεται η οθόνη ” Μετάβαση σε ” στην οποία κλικάρουμε το κουμπί ” Ειδικά σε “.

Στη συνέχεια επιλέγουμε το ” Κενά ” και μετά κλικάρουμε το κουμπί “ΟΚ”

Όλα τα κενά κελιά έχουν επιλεγεί.

Το επόμενο βήμα είναι γεμίσουμε τα κενά κελιά με την ημερομηνία. Ακολουθούμε τα ακόλουθα βήματα:

  • Εισάγουμε το = , το οποίο θα εισαχθεί στο ενεργό κελί μας, δηλαδή το κελί A3.
  • Πιέζουμε το κελί του πάνω βέλους. Αυτό θα επιλέξει το κελί που βρίσκεται ακριβώς από πάνω από το ενεργό κελί μας , δηλαδή το κελί Α2.
  • Πατάμε ταυτόχρονα το κουμπί Ctrl και το κουμπί Enter ( εάν χρησιμοποιείτε Mac υπολογιστή τότε Command + Enter ).

Tώρα που έχουμε γεμίσει όλα τα κενά κελιά μας με τις ημερομηνίες , ακολουθούμε το γνωστό βήμα της αντιγραφής και επικόλλησης στην ίδια στήλη ως ” Τιμές” ( προσοχή στην αντιγραφή φροντίζουμε να μην είναι επιλεγμένη η επικεφαλίδα ! )

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.