Πώς εξάγω την πρώτη λέξη από ένα κελί χρησιμοποιώντας την “Εύρεση και Αντικατάσταση ” στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Στα δεδομένα μου έχω μία στήλη με το τμήμα στο οποίο ανήκει ο υπάλληλος και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμο. Θέλω να εξάγω την πρώτη λέξη ( τμήμα ) και να δημιουργήσω μία νέα στήλη με το τμήμα που θα με βοηθήσει στην καλύτερη επεξεργασία των δεδομένων μου ( π.χ. φιλτράρισμα ). Δημιουργώ μία στήλη δίπλα στην οποία θα αντιγράψω τα δεδομένα μου και μία επιπρόσθετη στήλη για το τμήμα.

Αφού έχουμε αντιγράψει τα δεδομένα μας στη στήλη Β τα επιλέγουμε.

Πάμε στην καρτέλα ” Κεντρική “ και κλικάρουμε την επιλογή ” Εύρεση “ ( ή πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά Ctrl και F ).

Κλικάρουμε την καρτέλα “Αντικατάσταση “.

Στο ” Εύρεση του “ πληκτρολογούμε κενό και στη συνέχεια το χαρακτήρα *. Στο ” Αντικατάσταση με ” δεν πληκτρολογούμε τίποτα! Στη συνέχεια κλικάρουμε το κουμπί ” Αντικατάσταση όλων”.

Πατάμε στη συνέχεια OK και στο παράθυρο της εντολής ” Εύρεση και αντικατάσταση “ το κουμπί  Κλείσιμο”.

Επεξήγηση: Ο ειδικός χαρακτήρας * αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε σύνολο χαρακτήρων. Όταν λοιπόν στην εύρεση ζητήσαμε να βρεθούν τα κελιά που περιέχουν κενό διάστημα ακολουθούμενο από τον ειδικό χαρακτήρα * και να γίνει αντικατάσταση με κενό , στην ουσία ζητήσαμε να βρει τους πρώτους χαρακτήρες – λέξη και να διαγραφούν τα υπόλοιπα δεδομένα μετά από την πρώτη λέξη.

Παρατηρούμε ότι σε ένα κελί υπάρχει παύλα , HR-. Αυτό συνέβη γιατί στα δεδομένα μας δεν υπήρχε κενό μετά την λέξη HR, οπότε διέγραψε τα δεδομένα μετά το δεύτερο κενό ( γιατί το πρώτο κενό εσφαλμένα δεν υπήρχε ). Με τη γνωστή μας πλέον SUBSTITUTE μπορούμε να διαγράψουμε την παύλα όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό.

Στη συνέχεια κάνουμε τη γνωστή διαδικασία αντιγραφής και επικόλλησης στην ίδια στήλη ( C ) ως Τιμές και διαγράφουμε τη στήλη Β.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.