Πώς αφαιρούμε ειδικούς χαρακτήρες όπως η παύλα από τα δεδομένα μας στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Πόσες φορές πρέπει να επεξεργαστούμε αρχεία Excel στα οποία οι τηλεφωνικοί αριθμοί δεν είναι μορφοποιημένοι όπως θα θέλαμε; Έχω λοιπόν ένα αρχείο με 1200 γραμμές περίπου με τον τηλεφωνικό αριθμό ( USA όχι ελληνικό ) να είναι ως εξής (904) 268 – 7200. Έστω λοιπόν ότι θέλω να αλλάξει μορφή , να μην έχει παρενθέσεις και μετά τους πρώτους τρεις αριθμούς να υπάρχει παύλα. Επιπρόσθετα, θέλω να διαγραφούν και τα κενά.

Δηλαδή θέλω:  το ( να διαγραφεί, το ) να αντικατασταθεί με και να διαγραφούν τα κενά. Με τη συνάρτηση SUBSTITUTE μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα κάθε φορά ( δε γνωρίζω κάποιον τρόπο εύκολο να κάνουμε αυτές τις αλλαγές ταυτόχρονα ).

Εισάγουμε λοιπόν αρκετές στήλες δίπλα από τη στήλη με τα τηλέφωνα στην αρχική τους μορφή.

 • Στο κελί Ε2 θα εισάγω πρώτα τη συνάρτηση με την οποία θα αφαιρέσω τα διαστήματα.
 • Πληκτρολογούμε το =SUBSTITUTE(
 • Στη συνέχεια επιλέγω το κελί D2 και πληκτρολογώ;
 • Στη συνέχεια πληκτρολογώ ” “ ( θυμάστε ότι θέλουμε να διαγράψουμε τα διαστήματα )
 • Πληκτρολογώ πάλι ;
 • Στη συνέχεια πληκτρολογώ “” ( δηλαδή τα εισαγωγικά χωρίς το διάστημα αυτή τη φορά αφού θέλουμε να διαγραφεί ) και πατάω Enter
 • Μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης αντιγράφουμε τη νέα μορφοποίηση και στα υπόλοιπα κελιά της στήλης Ε.

Πάμε τώρα να αντικαταστήσουμε την παρένθεση ) με 

 • Στο κελί F2 θα εισάγω πρώτα τη συνάρτηση με την οποία θα αντικαταστήσω την ) με –.
 • Πληκτρολογούμε το =SUBSTITUTE(
 • Στη συνέχεια επιλέγω το κελί E2 και πληκτρολογώ;
 • Στη συνέχεια πληκτρολογώ “)” θυμάστε ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ) με  
 • Πληκτρολογώ πάλι ;
 • Στη συνέχεια πληκτρολογώ “-“ θυμάστε ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ) με   και πατάω Enter
 • Μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης αντιγράφουμε τη νέα μορφοποίηση και στα υπόλοιπα κελιά της στήλης F.

Tελικό βήμα θέλουμε να διαγράψουμε το (

 • Στο κελί G2 θα εισάγω πρώτα τη συνάρτηση με την οποία θα αφαιρέσω το (.
 • Πληκτρολογούμε το =SUBSTITUTE(
 • Στη συνέχεια επιλέγω το κελί F2 και πληκτρολογώ;
 • Στη συνέχεια πληκτρολογώ “(“ , θυμάστε ότι θέλουμε να διαγράψουμε το ( 
 • Πληκτρολογώ πάλι ;
 • Στη συνέχεια πληκτρολογώ “” ( δηλαδή τα εισαγωγικά χωρίς το διάστημα αυτή τη φορά αφού θέλουμε να διαγραφεί ) και πατάω Enter
 • Μέσω της γρήγορης συμπλήρωσης αντιγράφουμε τη νέα μορφοποίηση και στα υπόλοιπα κελιά της στήλης G.

Screenshot

Μετατρέπω τα δεδομένα της στήλης G σε Τιμές μέσω της γνωστής μας πλέον διαδικασίας αντιγραφής και επικόλλησης στην ίδια στήλη με τη μορφή ” Τιμές”. Στη συνέχεια μπορώ με ασφάλεια πλέον να διαγράψω τις στήλες D,E,F και να κρατήσω μόνο την τελική λίστα με τα τηλέφωνα G.

Tελική λίστα ( χωρίς να χρειαστώ να επεξεργαστώ χειροκίνητα 1200 τηλέφωνα )!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.