Πώς διαιρούμε μία στήλη σε περισσότερες στήλες στο Microsoft Excel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αντιμετωπίζουμε τώρα το αντίθετο πρόβλημα. Έχουμε μία στήλη με το επίθετο και το όνομα και θέλουμε να τη διαιρέσουμε σε δύο στήλες , μία για το επίθετο και μία για το όνομα. Πώς γίνεται αυτό με αυτοματοποιημένο τρόπο;

  • Έχουμε την στήλη Α. Την επιλέγουμε. 
  • Πάμε στην καρτέλα Δεδομένα και κλικάρουμε την εντολή ” Κείμενο σε στήλες”
  • Eπιλέγουμε την πρώτη επιλογή ” Οριοθετημένο” και κλικάρουμε το ” Επόμενο”

Στο Βήμα 2 φροντίζουμε στους οριοθέτες να είναι επιλεγμένα μόνο το ” Διάστημα” ( αφού αυτό είναι στο στοιχείο που ” χωρίζει” το επίθετο από το όνομα ) και το ” Χειρισμός διαδοχικών οριοθετών ως ενός “. Βλέπουμε την προεπισκόπηση που μας δείχνει τα δεδομένα πώς θα εμφανίζονται μετά και κλικάρουμε το ” Επόμενο”.

Επιλογές μορφοποίησης των τελικών δεδομένων. Το αφήνουμε στη γενική μορφή. Κλικάρουμε το ” Τέλος”

Tο τελικό αποτέλεσμα μας ( μετά θα διορθώσουμε τις επικεφαλίδες των νέων στηλών μας ).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.